11

ปี

ฉลองครบรอบ

เลื่อนขึ้น
IB Contest
ดึงดูดลูกค้ามาใช้บริการของ WELTRADE และรับรางวัลเงินสด
{{rewardFull}}
{{WT_MAIN_IBCONTEST_T3}}

คุณได้ลงทะเบียนแล้ว การประกาศรางวัลใกล้มากแล้ว

IB Contest
{{ rewardFull }}
{{WT_MAIN_IBCONTEST_T5}} สมัครทันที!

คุณได้ลงทะเบียนแล้ว การประกาศรางวัลใกล้มากแล้ว

การแข่งขันสิ้นสุดลงแล้ว
สำหรับหุ้นส่วนที่มีการดึงดูดลูกค้ามากที่สุดจะได้รับรางวัลจาก WELTRADE
{{rewardFull}}

กติกาการแข่งขัน

มูลค่ารวมของการแข่งขัน
{{rewardFull}}
การลงทะเบียนจะเริ่มในวันที่
{{regStart}}
การแข่งขันเริ่มขึ้นในวันที่
{{contestStart}}
ระยะเวลารับสมัคร
3 เดือน
การลงทะเบียนจะเริ่มในวันที่
{{regStart}}
ระยะเวลารับสมัคร
3 เดือน
การแข่งขันเริ่มขึ้นในวันที่
{{contestStart}}
มูลค่ารวมของการแข่งขัน
{{rewardFull}}

รายชื่อผู้ชนะ

รายชื่อผู้เข้าร่วมการแข่งขัน

{{place.position}}. ${{place.amount}}
{{place.position}}. ${{place.amount}}
รางวัลพิเศษ + {{additionalAmount }}
{{place.position}}. ${{place.amount}}
{{place.position}}. ${{place.amount}}
{{place.position}}. ${{place.amount}}
{{place.position}}. ${{place.amount}}
{{place.position}}. ${{place.amount}}
{{place.position}}. ${{place.amount}}
{{place.position}}. ${{place.amount}}
{{place.position}}. ${{place.amount}}
การลงทะเบียนจะเริ่มในวันที่
{{regStart}}
ระยะเวลารับสมัคร
3 เดือน
การแข่งขันเริ่มขึ้นในวันที่
{{contestStart}}
มูลค่ารวมของการแข่งขัน
{{rewardFull}}
จำนวนผู้เข้าร่วม: {{userContestAmount}}
กติกาการแข่งขัน
การลงทะเบียนจะเริ่มในวันที่
{{regStart}}
ระยะเวลารับสมัคร
3 เดือน
การแข่งขันเริ่มขึ้นในวันที่
{{contestStart}}
มูลค่ารวมของการแข่งขัน
{{rewardFull}}
จำนวนผู้เข้าร่วม:
{{userContestAmount}}
กติกาการแข่งขัน
# ID พาร์ทเนอร์ เมือง จำนวนลูกค้าที่ดึงดูด ปริมาณการซื้อขาย วันที่ลงทะเบียน
{{$index+1}} {{user.REFERAL_ID}} {{user.CITY}} {{user.CLIENT_COUNT}} {{user.VOLUME}} {{user.DATE_REGISTRATION.substring(0, 11)}}
#
ID พาร์ทเนอร์
เมือง
{{$index+1}}
{{user.REFERAL_ID}}
{{user.CITY}}
จำนวนลูกค้าที่ดึงดูด
{{user.CLIENT_COUNT}}
ปริมาณการซื้อขาย {{user.VOLUME}}
วันที่ลงทะเบียน {{user.DATE_REGISTRATION.substring(0, 11)}}
เข้าร่วมการแข่งขัน


กติกาการแข่งขัน

รายชื่อผู้เข้าร่วมการแข่งขัน

# ID พาร์ทเนอร์ เมือง จำนวนลูกค้าที่ดึงดูด ปริมาณการซื้อขาย i * Menampilkan pergantian klien baru yang terdaftar pada periode kontes วันที่ลงทะเบียน
{{($index+1*start)+1}} {{user.REFERAL_ID}} {{user.CITY}} {{user.CLIENT_COUNT}} {{user.VOLUME}} {{user.DATE_REGISTRATION.substring(0, 11)}}
#
ID พาร์ทเนอร์
เมือง
{{($index+1*start)+1}}
{{user.REFERAL_ID}}
{{user.CITY}}
จำนวนลูกค้าที่ดึงดูด
{{user.CLIENT_COUNT}}
ปริมาณการซื้อขาย i * Menampilkan pergantian klien baru yang terdaftar pada periode kontes
{{user.VOLUME}}
วันที่ลงทะเบียน {{user.DATE_REGISTRATION.substring(0, 11)}}
{{$index+1}}